Dziś jest: Poniedziałek, 21.6.2021 18:17

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

19-11-2020
W czwartek (26 listopada), o godz. 9.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, w sali 220, odbędzie się XXIII Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu.
 5. Rozpatrzenie informacji za 2019 r. oraz z bieżącej realizacji zadań
  z zakresu funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2021.
 8. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025, za lata 2018 – 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2020.
 10. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid–19 sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo.

 
 .

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo