Dziś jest: Czwartek, 2.12.2021 23:41

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

22-11-2021
W czwartek (25 listopada), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbędzie się XXXIV Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu.
 5. Rozpatrzenie informacji za 2020 r. oraz z bieżącej realizacji zadań z zakresu funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021 r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Powiatu Kolbuszowskiego za udział w pracach organów Powiatu, oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Staroście Powiatu Kolbuszowskiego wynagrodzenia miesięcznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
 13. Sprawy różne.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo