Dziś jest: Piątek, 20.5.2022 12:10

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

21-12-2021
W poniedziałek (27 grudnia), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbędzie się XXXV Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i niektórym jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
 8. Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kolbuszowej na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 r.
 14. Sprawy różne.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo