Dziś jest: Piątek, 20.5.2022 13:36

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

21-01-2022
W czwartek (27 stycznia), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbędzie się XXXVI Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, udzielonych przez Powiat Kolbuszowski w 2021 roku.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2021 r. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VIII)” w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej odpłatnego udostępnienia na czas treningów dla dzieci i młodzieży hali widowiskowo-sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Powiatu Kolbuszowskiego w porozumieniu międzygminnym w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolbuszowa w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
 14. Sprawy różne.
 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live
 
 
 


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo