Dziś jest: Poniedziałek, 28.11.2022 20:09

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

18-11-2022
Informujemy, że w czwartek (24 listopada), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego, odbędą się obrady XLV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu.
 5. Rozpatrzenie informacji za 2021 r. oraz z bieżącej realizacji zadań z zakresu funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Majdan Królewski zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego pod urządzenia infrastruktury technicznej na 10 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu Punktu Interwencji Kryzysowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2022.
 13. Sprawy różne.
Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo