Dziś jest: Wtorek, 21.5.2024 06:14

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

19-05-2023
W czwartek (25 maja), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbędzie się LI Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 
 5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Kolbuszowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym  Dzierżawcą na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Weryni na okres czasu siedmiu miesięcy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2023.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Kolbuszowskiego za rok 2022.
 9. Debata nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego:
 1. głosy radnych;
 2. głosy mieszkańców.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kolbuszowej wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kolbuszowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok, po zapoznaniu się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok,
 3. informacją o stanie mienia Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.,  
 4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kolbuszowej,
 5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kolbuszowej wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 1. Sprawy różne.
Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo