Dziś jest: Wtorek, 16.4.2024 18:22

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

26-02-2024

W czwartek (29 lutego), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbędzie się LIX Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej.  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 r. oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. 
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej z działalności Policji w 2023 r., łącznie z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadań w 2024r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego pod urządzenia infrastruktury technicznej na okres 10 lat.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2024.
  10. Sprawy różne.
 Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo