Dziś jest: Piątek, 9.6.2023 13:45

Kolbuszowa

 

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego!

26-05-2023
Dwudziestego siódmego maja w całym kraju obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego - święto uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w
2000 roku. Ta historyczna data wiąże się z przeprowadzonymi 27 maja 1990 roku pierwszymi po II wojnie światowej, prawdziwie wolnymi i  demokratycznymi wyborami samorządowymi.


Podziękowania
Z tej okazji wszystkim Przedstawicielom Samorządu Terytorialnego, Pracownikom Samorządowym oraz osobom, które na co dzień wspierają nas w  realizacji działań pragnę serdecznie podziękować za trud, pracę i  zaangażowanie włożone na rzecz społeczności POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Regionu, który przez minione dziesięciolecia rozwinął się i wypiękniał. Progres ten zauważalny jest niemal w każdej dziedzinie: drogownictwie, oświacie, służbie zdrowia czy mieszkalnictwie.
 
Wielość różnorodnych inicjatyw
Wśród licznych zadań i inwestycji, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach w powiecie kolbuszowskim wymienić m.in. oddanie nowo przebudowanego bloku operacyjnego, mieszczącego się w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej, jego wyposażenie w wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz modernizację otoczenia Szpitala, na którą składała się m.in. przebudowa parkingu głównego, chodników oraz dróg dojazdowych wraz z oświetleniem, systemem monitoringu i kanalizacją deszczową.
 
Dla młodzieży
Nieustannie inwestujemy również w młodzież, stwarzając im jak najlepsze warunki do rozwoju w szkołach ponadpodstawowych, znajdujących się na naszym terenie tj. Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bytnara w Kolbuszowej, Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. Dbamy nie tylko o ich wykształcanie poprzez bogatą ofertę edukacyjną, modernizację i wyposażenie klasopracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, ale również sprzyjamy rozwojowi ich zainteresowań poprzez inwestowanie w rozwój bazy sportowej. W związku z tym w ostatnim czasie do użytku oddaliśmy nowoczesny kompleks lekkoatletyczny, korty tenisowe oraz strzelnicę sportową.
 
Współpraca i zgoda
Realizacja wielu zadań możliwa jest dzięki bardzo dobrej współpracy z  przyjaciółmi Ziemi Kolbuszowskiej, tj. Posłem RP Zbigniewem Chmielowcem, przedstawicielami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie, Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także innymi instytucjami w powiecie.
 
Wspólne święto
Należy jednak pamiętać, iż Święto Samorządu Terytorialnego jest świętem nie tylko pracowników samorządów, ale również dniem, który celebrować mogą wszyscy mieszkańcy, ponieważ SAMORZĄD tworzy cała lokalna społeczność. Jest bowiem organizacją, znajdującą się najbliżej mieszkańca, wspierającą go w  codziennych problemach oraz inicjującą rozwiązania polepszające życie mieszkańców. Głęboko wierzę, że doceniacie Państwo nasze działania, ponieważ są one głównym celem naszej pracy i zaangażowania, jakie wkładamy każdego dnia w realizację kolejnych przedsięwzięć.
 
Józef Kardyś
Starosta Kolbuszowski

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Trytorialnego przesłał również Poseł RP Zbigniew Chmielowiec


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo