Dziś jest: Wtorek, 16.4.2024 19:47

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Wtorek, 16 Kwietnia 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Wszystkie wydarzenia

Konkursy

VI Powiatowy Konkurs Twórczości Patriotycznej pn. „Ojczyzna moim domem”

14-04-2021
Regulamin 
VI Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej 
pn. „Ojczyzna moim domem”
 
I INFORMACJE OGÓLNE
 1. W trosce o propagowanie idei patriotyzmu wśród młodych ludzi oraz uczczenie rocznic wydarzeń historycznych, tj.: Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Katastrofy Smoleńskiej, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Uchwalenia Konstytucji 3. Maja, Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego, Napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Obchodów Dnia Sybiraka, Bitwy o Kolbuszową, wybuchu II wojny światowej, udziału kolbuszowskich żołnierzy Armii Krajowej w akcji „Burza”, Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz innych - Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej organizuje VI Powiatowy Konkurs Twórczości Patriotycznej pn. „Ojczyzna moim domem”.
 2. Honorowy patronat sprawuje nad Konkursem Starosta Kolbuszowski.
 3. Ideą Konkursu jest:
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, uwrażliwienie na tradycje narodowe, dziedzictwo kulturowe i historyczne
- podnoszenie świadomości patriotycznej wśród młodych mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego
- promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu
- patriotyczne zainspirowanie młodego pokolenia Polaków
- wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz wartości patriotycznych.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych z powiatu kolbuszowskiego.
4. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Prace oceniane będą indywidulanie.

II TEMATYKA KONKURSU
 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy, odwołującej się do hasła przewodniego Konkursu, które brzmi: „Ojczyzna moim domem”.
 2. Interpretację hasła przewodniego uczestnicy mogą przedstawić w jednej z trzech kategorii. Do wyboru pozostają:
 1. kategoria plastyczna – technika dowolna, minimalny format A4.
 2. kategoria literacka – do wyboru: reportaż, opowiadanie, wywiad lub utwór wierszowany. Maksymalna liczba znaków – do 8000 tysięcy (dotyczy utworów pisanych prozą), czcionka 12. Prace należy wydrukować oraz zapisać na płycie CD/DVD i dostarczyć lub przesłać do Organizatora.
 3. kategoria multimedialna – przygotowanie prezentacji multimedialnej. Materiał należy nagrać na płytę DVD, podpisać i dostarczyć lub przesłać do Organizatora.  
 
III WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie pracy konkursowej w terminie do 7 maja 2021 r., do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, wejście główne od strony Dworca PKS – „Biuro Podawcze”(parter budynku).  
 2. Dostarczone prace powinny być podpisane w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, szkoła, telefon kontaktowy, klasa, imię i nazwisko opiekuna (należy dołączyć formularz zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
 3. Nadesłane prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 5. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac.
 6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i jego regulaminu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie.
IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa. Jej zadaniem będzie ocena i wybór najbardziej interesujących prac w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – szkoły podstawowe (klasy VII i VIII)
II kategoria – szkoły ponadpodstawowe
w każdej z trzech kategorii, tj.: plastycznej, literackiej (poezja i proza) oraz multimedialnej.

 1. Ocenie podlegać będzie:
- zgodność z hasłem przewodnim Konkursu
- pomysłowość
- oryginalność interpretacji tematu
- ogólny wyraz artystyczny
- staranność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 
V TERMINY
 1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać lub dostarczać do 7 maja 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, wejście główne od strony Dworca PKS – „Biuro Podawcze” (parter budynku).
 2. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego. Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane laureatom do szkół.
 3. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „Oświata i Kultura”.
 4. Więcej informacji można uzyskać w biurze Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego pod numerem telefonu – 17 17445 730.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo