Dziś jest: , 28.2.2021 06:50

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 28 Lutego 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

04-02-2021

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 1363)
 
z a w i a d a m i a m

że w 02.02.2021 r na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi publicznej Nr 1 104076 R „Drogi Osiedla Podlasek”, na działce położonej w Majdanie Królewskim (sygn. sprawy: AB.6740 .6.1.2021).

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym): nie występują.
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1729/4 podlegająca podziałowi na działki 1729/5, 1729/6, 1729/7;
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI Z S. W MAJDANIE KRÓLEWSKIM, RYNEK 1A:
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
1729/5, 1729/6 (1729/4)
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji): nie występują.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo