Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 15:46

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej.

13-04-2022


I. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres czasu 2 lat i dziewięciu miesięcy (od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Kolbuszowa, rejon ulic Leśnej i Żytniej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działa nr 1555/68 o powierzchni rzutu poziomego, wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej 7,33 m2, celem budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 1000-RC SDR17,6 o długości 63,0 m, średnica 110 w celu budowy odcinka sieci średniego ciśnienia do budynków produkcyjnych, w miejscowości Kolbuszowa, usytuowanych na działkach nr: 1555/69, 1555/73, 1555/74. Odcinek sieci gazowej położony będzie w pasie drogowym powiatowej drogi wewnętrznej na głębokości 1,0 m pod powierzchnią. Odcinek sieci gazowej zostanie położony pod wjazdem w rurze osłonowej PE 100 SDR 17,6 o dł. 8,0 średnica 160 x 9,1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, prowadzi księgę wieczystą Nr TB1K/00045040/2.

Powierzchnia nieruchomości:  0,4944 ha, w tym pod dzierżawę przeznacza się 7,33 m2 gruntu.

Położenie:  Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Kolbuszowa w rejonie ulic Leśnej i Żytniej.

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na terenach inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, oddanych w użytkowanie wieczyste, na cele przemysłowo - usługowe.

Przeznaczenie: Teren objęty ustaleniami II zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo - usługowego w Kolbuszowej z przeznaczeniem nieruchomości pod tereny dróg publicznych 一 oznaczenie w planie symbolem 4 KD.

Okres dzierżawy: 01.07.2022 r. -31.03.2025 r.

Czas dzierżawy w latach: 2 lata i dziewięć miesięcy.

Wysokość czynszu rocznie: około 26,94 zł. brutto.

Inne opłaty: (podatek od nieruchomości).

II. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres czasu 2 lat i dziewięciu miesięcy (od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.) na rzecz Voice Net S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Ostrowy Tuszowskie, stanowiącej własność Powiatu

Kolbuszowskiego w użyczeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, oznaczonej jako działki nr: 1284/2 i 1285/2, celem umieszczenia napowietrznych kabli światłowodowych AERO-AS04 0 10,1 na powierzchni 0,349 m2. Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotu określonego w zdaniu pierwszym wyniesie rocznie około 1,49 zł brutto. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KW TB 1K700004069/2.

Powierzchnia nieruchomości:  0,17 ha, w tym w dzierżawę oddąje się około 0,349mgruntu.

Położenie:  Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym 0004 Ostrowy Tuszowskie, gm. Cmolas.

Opis nieruchomości: Działki są zabudowane budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ostrowach Tuszowskich. Nieruchomość jest położona przy głównej drodze przebiegającej przez wieś, blisko granicy kolejnej miejscowości - Ostrowy Baranowskie.

Przeznaczenie:  Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cmolas nieruchomości leżą w obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Okres dzierżawy:  01.07.2022 r. - 31.03.2025 r.

Czas dzierżawy w latach:  2 lata i dziewięć miesięcy.

Wysokość czynszu rocznie: około 1,49 zł brutto.

Inne opłaty: (podatek od nieruchomości).

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo