Dziś jest: , 17.1.2021 13:10

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 17 Stycznia 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

10-01-2019

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz rolnika indywidualnego Mateusza Gołąbka wykazane niżej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr 34090 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

-16/1 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem ŁVI o pow. 8,51 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,35 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/1, -16/3 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem ŁVI o pow. 12,26 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,58 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/3,

- część działki 26/9 wykazanej w użytkach gruntowych o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolami: PsIV o pow. 0,51 ha, Ps V o pow. 0,05 ha, grunty orne oznaczone symbolem RIVa, o pow. 2,71 ha. obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.26/9 nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr 34090.

2. Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze wynosi łącznie: 24,97 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w północnej części wsi Werynia tzw. Przysiółek Kolonia. Są to nieruchomości niezabudowane, w większości stanowiące łąki trwałe w pozostałej części grunty ome, pastwiska i grunty pod rowami. Nieruchomości położone są w terenie płaskim. Kształt zbliżony do prostokąta. Posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 40.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.

Nieruchomości przeznaczone są na cele rolnicze. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29.11.2016 r. nr RGKiB.6727.293.2016 obecnie brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa obejmującego swym opracowaniem m.in. ww działki. W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r działka nr 16 (z podziału której powstały działki nr 16/1 i 16/3) położona jest na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy - oznaczenie w studium symbolem RO. Informuje się również, że w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Weryni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk, działki nr 16/1 i 16/3 są czasowo zajęte na potrzeby prowadzenia prac budowlanych , co może ograniczać rolniczy sposób korzystania z tych działek na 

pewnej ich powierzchni. Działka nr 26/1 (z podziału której powstała działka m.in. działka nr 26/9) położona jest w części w obszarze wód otwartych, stawów hodowlanych, zbiornik retencyjny, - oznaczenie w studium symbolem WO, w części na obszarze zieleni publicznej, sportu i wypoczynku - oznaczona ZP.

5. Okres czasu na jaki oddaje się nieruchomości w dzierżawę:

1.02.2019 r - 31.01.2022 r. - czas dzierżawy -3 lata.

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo