Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 16:37

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Jak zostać wędkarzem?

Po pierwsze należy "połknąć bakcyla". Najskuteczniej można zarazić się wędkarstwem na wspólnych wyjazdach z przyjaciółmi czy krewnymi, przy okazji wypoczynku nad wodą.

Następnym etapem jest spełnienie pewnych formalności. Aby łowić na wodach publicznych (a stanowią one zdecydowana większość w naszym kraju) należy przede wszystkim posiadać kartę wędkarską. Jest to dożywotnio ważny dokument, wydawany przez właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata Starostwo Powiatowe.

Karta wędkarska jest potwierdzeniem znajomości przepisów ochronnych dotyczących ryb (tj. Regulaminu amatorskiego połowu ryb). Przedtem jednak trzeba zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną w kole PZW lub w okręgu (tam też można uzyskać adresy poszczególnych komisji). Jeśli wszystko dobrze pójdzie, komisja wystawi odpowiednie zaświadczenie, do którego dołączymy jedno zdjęcie legitymacyjne i udamy się do Wydziału Ochrony Środowiska właściwego dla naszego miejsca zamieszkania Starostwa.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

Kartę już mamy, ale to nie wszystko, teraz należy uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować (PZW, gospodarstwa rybackie Skarbu Państwa, Lasy Państwowe, osoby prywatne itp.).

Stajemy przed dylematem: zostać członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego czy nie? Za wstąpieniem w szeregi Związku przemawia wiele argumentów, m.in. niższa wysokość opłat za wędkowanie w wodach PZW i wielu gospodarstw rybackich, często stosowane zniżki dla członków PZW w bazie noclegowej Związku, możliwość startu w zawodach wędkarskich czy brania udziału w różnych imprezach itp.

Jeśli więc chcemy wstąpić w szeregi PZW musimy udać się do najbliższego skarbnika lub odpowiadającego nam z innych względów koła PZW (adresy skarbników uzyskamy w biurze okręgu), dostarczyć jeszcze jedno zdjęcie, które zostanie wklejone do legitymacji członkowskiej, wpłacić wpisowe (opłata jednorazowa), po czym corocznie opłacać składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, zwaną w skrócie składką za wędkowanie.

Dla młodzieży w wieku do 16 lat nieposiadającej karty wędkarskiej, a mającą opłaconą odpowiednią składkę członkowską przewidziano status tzw. członka uczestnika, z czym wiążą się nieco inne uregulowania warunków wędkowania i tak:
- członek PZW, który ukończył 14 lat ma prawo do samodzielnego wędkowania, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez opieki
- członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitami ilościowymi i wagowymi wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki
- osoba do 14 lat niezrzeszona w PZW może łowić ryby spokojnego żeru na wodach Związku bez dodatkowych składek w ramach własnego łowiska i dziennego limitu pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia do wędkowania. Dwie osoby do lat 14 mogą łowić ryby spokojnego żeru, każda na jedną wędkę, w ramach stanowiska i limitu dziennego opiekuna. W tym wypadku możliwe jest także jednoczesne wędkowanie opiekuna.

Ponadto jedna osoba do lat 14 może łowić metodą spinningową lub muchową w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, który również zachowuje prawo do jednoczesnego wędkowania. Ponadto członek PZW może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej i opłaty za wędkowanie, ale osoba taka musi posiadać kartę wędkarską. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie jedynie przy wędkowaniu dopuszczającym połów ryb na dwie wędki.

Jeśli przyjedzie do Państwa cudzoziemiec na pobyt czasowy, który chciałby wędkować na naszych wodach nie musi zdawać on egzaminu ani być członkiem PZW, wnosi on odpowiednią składkę i dostaje stosowne zezwolenie. Oczywiście, nie ma statutowych przeszkód, aby po zdaniu egzaminu i opłaceniu stosownych składek, stał się on członkiem Związku.

Należy jednakże pamiętać, że niektóre z wód PZW mają status wód krainy ryb pstrąga i lipienia (wyższa składka), łowisk specjalnych lub akwenów, na które obowiązuje dopłata.

Pamiętajmy, nie ma wód „niczyich”, bez aktualnych zezwoleń nie można łowić na wodach żadnego użytkownika rybackiego!
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo