Dziś jest: Poniedziałek, 20.5.2019 05:41

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Poniedziałek, 20 Maja 2019

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Kalendarz

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

XV Konkurs Plastyczny "Nasze lasy"-rozstrzygnięcie

12-06-2018 godz. 11:00
Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w XV Konkursie Plastycznym "Nasze lasy" - godz. 11.00, szkółka leśna w Świerczowie. 

R e g u l a m i n

XV konkursu plastycznego

„Nasze lasy”
dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6
pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca  
 
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
 
Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
 
§2
CELE KONKURSU
 
- popularyzacja wiedzy ekologicznej,
-kształtowanie postaw proekologicznych,
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- promocja zrównoważonej gospodarki leśnej,
- promocja drewna, jako surowca o wielu zastosowaniach,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- promocja walorów przyrodniczych Powiatu Kolbuszowskiego.
 
§3 TEMAT KONKURSU
 
„Nasze lasy”
 
§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6 znajdujących się w zasięgu terytorialnym działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz Powiatu Kolbuszowskiego.
 2. Prace na konkurs należy wykonać jedną z czterech technik: rysunek, praca malarska, collage, grafika. Minimalny format pracy to A3, a maksymalny A2.
 3. Każda praca musi być oprawiona starannie na arkuszu większego formatu i opisana na odwrocie w następujący sposób: nazwa szkoły, telefon, miejscowość, imię i nazwisko autora pracy, klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna.  
 4. Uczestnik może dostarczyć do oceny tylko jedną pracę wykonaną jedną z wyżej wymienionych technik. Pracę należy wykonać w 2018 roku z związku z w/w konkursem.
 5. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
   i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły do której uczęszcza w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatorów, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.
 6. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 
§5
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 
 1. Prace będzie oceniać: Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) i Główna Komisja Konkursowa (GKK). Zadaniem Komisji będzie wybór najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych (4,5,6 klas) w każdej z czterech technik.
 2. Ocenie będzie podlegać:
- format pracy zgodny z regulaminem,
- ścisły związek pracy z tematem konkursu,
- wartość artystyczna prac,
- pomysłowość,
- oryginalność interpretacji tematu,
- wymagania techniczne organizatorów zgodne z regulaminem.
 1. W skład Szkolnych Komisji Konkursowych będą wchodzić przedstawiciele szkoły biorącej udział w konkursie. Celem jej będzie wybór maksymalnie dziesięciu interesujących prac w każdej szkole.
 2. W skład Głównej Komisji Konkursowej wchodzić będą osoby powołane przez Organizatorów. Celem pracy Głównej Komisji Konkursowej będzie wybór spośród wszystkich prac dostarczonych przez Szkolne Komisje Konkursowe najbardziej interesujących w poszczególnych kategoriach.
 3. Przyznane zostaną przez w/w komisję pierwsze, drugie i trzecie miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych w każdej z czterech technik plastycznych: rysunku, grafiki, collage i pracy malarskiej. Komisja z puli nagrodzonych prac wyłoni dodatkowo trzy miejsca grand-prix. Zostaną również przyznane wyróżnienia.
 4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
 
 
§6
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
 
 1. Do 4 maja 2018 roku Szkolna Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 10 interesujących prac i przekaże do Głównej Komisji Konkursowej mieszczącej się w siedzibie Nadleśnictwa Kolbuszowa, Świerczów138, 36-100 Kolbuszowa wraz z  Lista osób biorących udział w konkursie plastycznym (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Główna Komisja Konkursowa do 19 maja 2018 roku oceni prace i wyróżni wybrane. 
 3. Z wybranych prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa w Galerii 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie.
 
§7
NAGRODY
 
 1. Organizatorzy Konkursu oddzielnie uhonorują nagrodzonych upominkami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy, gminy) i osoby prywatne.
 2. W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Z tej okazji Organizatorzy nagrodzą stu uczestników konkursu.
 3. Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 11 – tej na szkółce leśnej w Świerczowie.
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Kolbuszowa  u  Natalii Batory pod numerem telefonu (17) 851 21 31 lub 605-902-748.
Czytaj dalej 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo