Dziś jest: Środa, 22.3.2023 19:18

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 22 Marca 2023

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Komisje i ich skład


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium,
 2. opiniuje wnioski o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków,
 3. wykonuje inne czynności kontrolne zlecone przez Radę Powiatu.

Skład komisji:

Przewodniczący: Roman Petejko 

Członkowie:

 1. Jerzy Magda -  Zastępca Przewodniczącego 
 2. Stanisław Kopeć - Sekretarz
 3. Barbara Wojnas 
 4. Ewa Posłuszny 

 


Komisja Gospodarki Mieniem i Finansów

Komisja Gospodarki Mieniem i Finansów wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniuje sprawy gospodarowania mieniem Powiatu
 2. bierze udział w przygotowywaniu projektu budżetu powiatu i ustalania wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami
 3. zajmuje się zagadnieniami z zakresu transportu, komunikacji lokalnej oraz stanem dróg powiatowych.

Skład komisji:

Przewodniczący: Barbara Wojnas

Członkowie:

 1. Lucjan Wilk 
 2. Grzegorz Romaniuk 
 3. Józef Prymon
 4. Henryk Wojdyło 
 5. Zbigniew Ofiara 
 6. Marian Hopek

 


Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniowanie i opracowywanie inicjatyw gospodarczych powiatu,
 2. promocja Powiatu Kolbuszowskiego,
 3. inicjowanie współpracy z Gminami Powiatu Kolbuszowskiego,
 4. opracowywanie propozycji współpracy z innymi Powiatami,
 5. inicjowanie i opiniowanie działań w celu wspierania szkolnictwa ponadpodstawowego,
 6. upowszechnianie i rozwój sportu i turystyki,
 7. promowanie działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury.

Skład komisji:

Przewodniczący: Grażyna Wyka 

Członkowie:

 1. Ewa Posłuszny 
 2. Maria Zawada 
 3. Jerzy Magda 
 4. Lucjan Wilk 
 5. Marek Kuna
 6. Katarzyna Cesarz

 


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. analizowanie stanu ochrony środowiska naturalnego w powiecie,
 2. zajmowanie się zagadnieniami z zakresu gospodarki wodnej, leśnictwa i rolnictwa,
 3. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu,
 4. inicjowanie i opiniowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa,
 5. opiniowanie sprawozdań o stanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Powiatu,
 6. inicjowanie współpracy z Gminami z terenu Powiatu w sprawach bezpieczeństwa publicznego.

Skład komisji:

Przewodniczący: Stanisław Kopeć

Członkowie:

 1. Henryk Wojdyło 
 2. Emil Wilk 
 3. Zbigniew Ofiara 
 4. Marek Kuna 
 5. Marian Hopek 

 


Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych

Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. promocja i ochrona zdrowia,
 2. pomocy społecznej,
 3. zajmowanie się zagadnieniami z zakresu pomocy rodzinie i przeciwdziałania patologiom życia rodzinnego,
 4. inicjowanie i opiniowanie działań wspierających bezdomnych i osób niepełnosprawnych,
 5. zajmowanie się sprawami związanymi z bezrobociem i działalnością na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Skład komisji:

Przewodniczący:  Maria Zawada

Członkowie:

 1. Grzegorz Romaniuk 
 2. Józef Prymon
 3. Roman Petejko 
 4. Emil Wilk
 5. Grażyna Wyka
 6. Katarzyna Cesarz

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 


Skład komisji: 
Przewodniczący: Ewa Posłuszny
Członkowie:
              1. Barbara Wojnas
              2. Stanisław Kopeć
              3. Jerzy Magda
              4. Lucjan Wilk


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo