Dziś jest: Wtorek, 21.5.2024 05:11

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Wtorek, 21 Maja 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Komisje i ich skład


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium,
 2. opiniuje wnioski o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków,
 3. wykonuje inne czynności kontrolne zlecone przez Radę Powiatu.

Skład komisji:

Przewodniczący: Roman Petejko 

Członkowie:

 1. Barbara Wojnas -  Zastępca Przewodniczącego 
 2. Anna Sudoł - Sekretarz
 3. Jerzy Magda 
 4. Artur Świder 

 


Komisja Gospodarki Mieniem i Finansów

Komisja Gospodarki Mieniem i Finansów wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniuje sprawy gospodarowania mieniem Powiatu
 2. bierze udział w przygotowywaniu projektu budżetu powiatu i ustalania wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami
 3. zajmuje się zagadnieniami z zakresu transportu, komunikacji lokalnej oraz stanem dróg powiatowych.

Skład komisji:

Przewodniczący: Barbara Wojnas

Członkowie:

 1. Jerzy Magda
 2. Łukasz Płaza 
 3. Józef Prymon
 4. Emil Wilk 
 5. Henryk Wojdyło
 6. Ewelina Żołnierczyk 

 


Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. opiniowanie i opracowywanie inicjatyw gospodarczych powiatu,
 2. promocja Powiatu Kolbuszowskiego,
 3. inicjowanie współpracy z Gminami Powiatu Kolbuszowskiego,
 4. opracowywanie propozycji współpracy z innymi Powiatami,
 5. inicjowanie i opiniowanie działań w celu wspierania szkolnictwa ponadpodstawowego,
 6. upowszechnianie i rozwój sportu i turystyki,
 7. promowanie działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury.

Skład komisji:

Przewodniczący: Ewa Posłuszny 

Członkowie:

 1. Marek Kuna 
 2. Anna Sudoł  
 3. Maria Zawada 
 4. Jan Zuba
 5. Ewelina Żołnierczyk 

 


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. analizowanie stanu ochrony środowiska naturalnego w powiecie,
 2. zajmowanie się zagadnieniami z zakresu gospodarki wodnej, leśnictwa i rolnictwa,
 3. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu,
 4. inicjowanie i opiniowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa,
 5. opiniowanie sprawozdań o stanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Powiatu,
 6. inicjowanie współpracy z Gminami z terenu Powiatu w sprawach bezpieczeństwa publicznego.

Skład komisji:

Przewodniczący: Artur Świder

Członkowie:

 1. Marian Hopek 
 2. Marek  Kuna  
 3. Jerzy Magda  
 4. Ewa Posłuszny 
 5. Ryszard Rzeszutek
 6. Henryk Wojdyło 


Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych

Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych wykonuje w szczególności następujące zadania:

 1. promocja i ochrona zdrowia,
 2. pomocy społecznej,
 3. zajmowanie się zagadnieniami z zakresu pomocy rodzinie i przeciwdziałania patologiom życia rodzinnego,
 4. inicjowanie i opiniowanie działań wspierających bezdomnych i osób niepełnosprawnych,
 5. zajmowanie się sprawami związanymi z bezrobociem i działalnością na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Skład komisji:

Przewodniczący:  Maria Zawada

Członkowie:

 1. Roman Petejko
 2. Łukasz Płaza 
 3. Ryszard Rzeszutek 
 4. Emil Wilk
 5. Józef Prymon
 6. Jan Zuba 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 


Skład komisji: 
Przewodniczący: Łukasz Płaza 
Członkowie:
              1. Ewa Posłuszny 
              2. Artur Świder 
              3. Ryszard Rzeszutek 
              4. Anna Sudoł 


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo