Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 14:49

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Położenie

Położenie i rzeźba terenu

Powiat kolbuszowski leży w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego. Sąsiaduje z następującymi powiatami:

 • od północy z tarnobrzeskim i stalowowolskim
 • od wschodu z niżańskim i rzeszowskim
 • od południa z rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim
 • od zachodu z mieleckim.

W skład powiatu kolbuszowskiego wchodzą gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Dzikowiec oraz Raniżów. Powiat Kolbuszowski obejmuje swoim zasięgiem znaczną część Płaskowyżu Kolbuszowskiego, od strony północnej niewielką część Równiny Tarnobrzeskiej. Takie usytuowanie powiatu sprawia, że jest to teren niezbyt zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni. Powiat ma zdecydowanie charakter równinny o słabo urzeźbionej powierzchni, tylko miejscami pofałdowanej. Średnie wysokości sięgają 200 m n.p.m., najwyższe wzniesienie 266 m n.p.m.

Wzdłuż Płaskowyżu wznoszą się lokalne "góry" m.in. Góra Królewska (266 m n.p.m), Góra Weryńska (259 m n.p.m.), Góra Hadykowska (250 m n.p.m.), wprowadzając urozmaicenie do krajobrazu. Mimo równinnego charakteru powiatu, łagodnego obniżenia, doliny licznych rzek i potoków tworzą malowniczy krajobraz.

Bogactwa naturalne - gleby

W powiecie kolbuszowskim występują w dostatecznych ilościach surowce ceramiczne i piaski, stanowiące bazę dla potrzeb budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
Najczęściej występujące surowce naturalne, to:

 • surowce iglaste, stanowią je: gliny zwietrzelinowe i łupki karpackie, iły krakowieckie, gliny zwałowe. Surowce te, ze względu na swoje pochodzenie mają różną przydatnoć do produkcji wyrobów ceramicznych. W oparciu o złoża surowców ilastych na terenie powiatu powstało kilka większych zakładów produkujących materiały budowlane, oraz szereg małych cegielni,
 • zasoby kruszyw, stanowią je piaski kwarcowe, żwiry lub pospółki. Ich zasoby z wyjątkiem żwiru są znane. Kruszywa naturalne są najczęciej eksploatowanymi surowcami na terenie powiatu,
 • torfy, występujące głównie w zastoiskach bagiennych, są w niewielkim stopniu wykorzystywane.

Powiat kolbuszowski ma charakter rolniczy. Gleby są podstawowym zasobem naturalnym, decydującym o charakterze gospodarczym regionu. Największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo-bielicowe o dużym stopniu zbielicowania, żwirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne, zajęte przede wszystkim pod łąki i pastwiska. Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, średnie i ciężkie (gliny) występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych.

Struktura użytków rolnych

 • Powierzchnia powiatu (ogółem):  77 306 ha
 • Użytki rolne:  42 467 ha
 • Grunty leśne w tym zadrzewione oraz zakrzewione:  29 792 ha
 • Grunty zabudowane i zurbanizowane:  2 481 ha
 • Grunty pod wodami:  287 ha
 • Użytki ekologiczne:  97 ha
 • Nieużytki:  1936 ha
 • Tereny różne:  246 ha

Położenie geograficzne

Powiat Kolbuszowski położony jest w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, obejmując prawie 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego, prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu, prawego dopływu Wisły. Lasy zajmują ponad 30% obszaru całego powiatu. Powiat kolbuszowski zajmuje powierzchnię 774 km2 zamieszkaną przez około 61 tys. mieszkańców. 

Przez ziemię kolbuszowską przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek, szerokotorowa linia hutniczo - siarkowa (LHS). Na obszarze powiatu biegną trasy drogowe: Rzeszów - Mielec, Rzeszów - Tarnobrzeg, Mielec - Leżajsk i linia kolejowa relacji Tarnobrzeg - Rzeszów.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo