Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 16:04

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Zabytki

 


Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

Zasdady te reguluje uchwała Nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
Program Opieki nad zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego

 

Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XXX/185/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. przyjęty został Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego
na lata 2013-2017. 


Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami to strategiczny dokument na temat zabytków, czyli najcenniejszych obiektów powiatu kolbuszowskiego . Opisuje stan faktyczny w dziedzinie opieki i ochrony zabytków, przedstawia najbardziej wartościowe zabytki powiatu oraz pokazuje w jaki sposób powiat promuje zabytki, ale i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.


Program Opieki nad Zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe powiatu kolbuszowskiego, a także zwiększyć troskę o stan dziedzictwa kulturowego ziemi kolbuszowskiej. Program ten jest instrumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowania działań dotyczących poprawy stanu utrzymania i zarządzania zasobem powiatowego dziedzictwa kulturowego, ochrony i kształtowania krajobrazu oraz dokumentowania jego dziedzictwa, promocji i edukacji mieszkańców w tym zakresie. Program ten kładzie podwaliny pod współpracę między samorządami powiatowym, wojewódzkim i gminnymi, organami konserwatorskimi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, a także właścicielami zabytków i mieszkańcami. Współpraca ta ma celu zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.


Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ( Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) formułuje główne cele programów ochrony zabytków. Cele i zadania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego są zgodne z celami Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami oraz z dokumentami strategicznymi Powiatu Kolbuszowskiego

W toku analizy określono katalog otwarty celów, który skupia się na dwóch zasadniczych kwestiach:

  1. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego
  2. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo