Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 15:31

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Kontakt

  

  Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
 
ul. 11-go Listopada 10
   36-100 Kolbuszowa

 
 Dane do faktury:
  Powiat Kolbuszowski
 ul. 11-go Listopada 10
 36-100 Kolbuszowa
 NIP:  814-15-73-682
 REGON:  690581382

tel. 17 7445771, 17 2275880
fax. 17 2271523


 
e-mail:  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na platformie ePUAP:
 /69b5a0ggkd/skrytka 
 


I WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

216

Starosta Kolbuszowski

Józef Kardyś

17 2275 880

218

Wicestarosta

Wojciech Cebula

17 2275 880

222A

Przewodniczący Rady

Mieczysław Burek

17 7445 769

221A

Sekretarz Powiatu

Stanisław Stec

17 7445 731

222

Biuro Obsługi Rady

17 7445 762

217

Sekretariat

e-mail:

17 2275 880

17 2271 523  FAX

115

Informacja

17 7445 771

221

Kadry

Ewidencja Stowarzyszeń Sportowych

17 7445 779

212

Informatyk

17 7445 773

409

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

17 7445 742

308

Promocja i Kultura Powiatu Kolbuszowskiego

Ewidencja Stowarzyszeń

e-mail:

17 7445 730

401

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych, krajowych z UE na realizację zadań Powiatu

Zamówienia publiczne

17 7445 734

414

Samodzielne stanowisko ds.  Obronności, Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego

17 2272 838

17 7445 702


II WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

403

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik

17 7445 738

405

Księgowość

17 7445 741

17 7445 701

408

Księgowość

17 7445 736

407

Księgowość

17 7445 739


III WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

307

Kierownik

Grzegorz Jaje

17 7445 744

311

Miasto i Gmina Kolbuszowa, Gmina Raniżów

17 7445 743

313

Gminy: Dzikowiec,  Majdan Królewski, Niwiska, Cmolas

17 7445 763


IV WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY PRZYRODY

305

Kierownik

Monika Wójcik-Nieznalska 

17 7445 746

303

Ochrona Środowiska

17 7445 746

303A

Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Przyrody

17 7445 777


V WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i TRANSPORTU

121

Kierownik

Wachnicki Władysław

17 7445 748

127

Wydawanie dowodów rejestracyjnych

pojazdów

17 7445 781

122

Rejestracja pojazdów

17 7445 749

126

Wydawanie prawa jazdy

17 7445 750


VI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

501

Zastępca dyrektora
Lucyna Guściora 

17 7445 740

502

Stanowisko wieloosobowe

17 7445 783


VII WYDZIAŁ GEODEZJI w tym:

·         Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

·         Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

·         ZUDP

210


Geodeta Powiatowy

Ewa Kornak 

17 7445 754

204


Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

Janusz Kita

17 7445 722

206


Przewodniczący Narad Koordynacyjnych dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Aleksander Mokrzycki

17 7445 705

213


Gospodarka mieniem Skarbu Państwa, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wspólnoty gruntowe...............

17 7445 752

214


Gospodarka mieniem Powiatu, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

17 7445 732


207

PODGiK - obsługa Klientów indywidualnych

17 7445 737


203

PODGiK - FAX

17 7445 704

205

PODGiK - obsługa geodetów, rzeczoznawców

17 7445 782


208


Ewidencja gruntów i budynków: 
  • Gmina Majdan Królewski
  • Gmina Kolbuszowa
  • Gmina Niwiska

17 7445 751

209


Ewidencja gruntów i budynków:

  • Miasto Kolbuszowa
  • Gmina Cmolas,
  • Gmina Raniżów,
  • Gmina Dzikowiec

17 7445 753

211 Sprawy administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków 17 7445 755
402
Odszkodowania za grunty zajęte po budowę dróg w trybie ZRID, zwroty nieruchomości, ochrona gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja gruntów
 
17 7445 760VIII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA

109

Dyrektor

Dorota Frankiewicz 

17 7445 725

101

Doradca zawodowy

Psycholog

17 7445 727

106

Psycholog

17 7445 726

107

Logopeda

17 7445 788

108

Rejestracja - Sekretariat

17 2271 156

110

Pedagog

17 7445 716


IX POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

119 B

Kierownik

Katarzyna Chudzik

17 7445 718

119

PCPR - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 7445 717

119 C

PCPR - Dział Pieczy Zastępczej

17 7445 715

124

PCPR - Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

17 7445 759

119

PCPR - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych

17 7445 756

111 A

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 

17 7445 719


XI POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W KOLBUSZOWEJ

226

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

17 2271 150


XII POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

302

Kierownik

Teresa Skrzynecka-Skowron 

17 7445 768

304

Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych,

Zgłoszenia i pozwolenia na użytkowanie, postępowanie egzekucyjne,

Inspekcja terenowa

17 7445 721

306

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne, Orzecznictwo w zakresie ustawy "Prawo budowlane"

Inspekcja terenowa

17 2275 820

301

Inspekcja terenowa, utrzymanie obiektów budowlanych, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne,

17 7445 767


XIII POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
ul. Handlowa 2 
36-100 Kolbuszowa

 

(wejście od ulicy Towarowej)

http://bip.piw.kolbuszowski.pl/
 
tel./fax: 17 2832 397

 

17 2832 396 


XIV BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZADU POWIATOWEGO

411

Kierownik

Ewa Wiśniewska 

17 7445 710

412

Główna Księgowa

Księgowość

17 7445 711

410

Kadry

17 7445 712Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo