Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 15:57

Kolbuszowa

 

Wydział Budżetowo – Finansowy


Najważniejsze zadania Wydziału Budżetowo – Finansowego w Starostwie Powiatowym można ująć w dwóch kategoriach: zadania wykonywane na rzecz całego Powiatu oraz zadania na rzecz Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej – czyli Urzędu.
 
Do pierwszej grupy zadań, czyli tych wykonywanych na rzecz Powiatu należy zaliczyć:
-  opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
-  nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych,
-  sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu,
-  dokonywanie okresowych analiz i ocen realizacji zadań zgodnie z planem finansowym
w poszczególnych jednostkach oraz sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu.
 
Druga grupa zadań, czyli wykonywanych na rzecz Urzędu obejmuje:
-  opracowywanie planu finansowego Starostwa,
-  sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych Starostwa,
-  windykacja należności budżetowych dotyczących Starostwa i Skarbu Państwa,
-  prowadzenie obsługi księgowej Starostwa,
-  sporządzanie list płac i dokumentacji płacowej i ZUS,
-  obsługa funduszy celowych: PFOŚIGW, PFGZGiK.
 
             Kierownikiem Wydziału Budżetowo – Finansowego jest Skarbnik Powiatu. Ponadto Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu i budżetu Starostwa. Do zadań Skarbnika należy: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywanie obowiązków z zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, nadzorowanie prac nad przygotowaniem Uchwały budżetowej, układu wykonawczego budżetu i uchwał zmieniających, bieżąca kontrola wykonania budżetu, kontrasygnata czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo