Dziś jest: , 21.7.2024 02:33

Kolbuszowa

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoś


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań Powiatu i Starosty związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości i ochroną gruntów rolnych i leśnych.
Zadaniami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizowanymi przez Wydział są między innymi:
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
- wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
- wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- koordynacja uzgodnień usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.
 
Ponadto Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, będący komórką organizacyjną w Wydziale, wykonuje zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz koordynacja realizacji prac,
- wydawanie warunków i wytycznych technicznych do wykonywania zgłoszonych prac,
- kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu.
 
W zakresie zadań Powiatu i Starosty Wydział prowadzi między innymi:
- sprawy dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
- naliczanie i aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu,
- postępowania wywłaszczeniowe,
- sprawy związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotem wypłaconego odszkodowania,
- sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, na wniosek osób fizycznych,
- sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
- sprawy związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.
 
Wykonując czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami skarbowymi i powiatowymi opracowuje szereg projektów: decyzji Starosty Kolbuszowskiego, decyzji Zarządu Powiatu w Kolbuszowej, zarządzeń Starosty Kolbuszowskiego, uchwał Rady Powiatu w Kolbuszowej oraz uchwał Zarządu Powiatu w Kolbuszowej, umów, protokołów, wniosków, pism informacyjnych, ogłoszeń a także sporządza zestawienia i sprawozdania dla różnych organów administracji państwowej i samorządowej.
Sprawnie zarządzana i dobrze działająca służba geodezyjna w powiecie daje pełną gwarancję terminowego wywiązywania się z ustawowych obowiązków oraz właściwej obsługi osób korzystających z danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym  i kartograficznym.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami miał duży wkład między innymi przy opracowaniu dokumentacji oraz prowadzeniu czynności, dzięki którym Powiat Kolbuszowski w latach 1999-2000 nabył na własność nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5360 ha położone w Kolbuszowej przy ulicy 11 Listopada 10, na których usytuowany jest parking oraz budynek biurowy będący siedzibą Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, zaś w 2003 roku - nieruchomość o powierzchni 14,6922 ha położoną w Kolbuszowej (za POM-em).
Przyczynił się także do nabycia na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego innych nieruchomości stanowiących aktualnie własność Powiatu Kolbuszowskiego, w tym także nieruchomości położonych w Kolbuszowej, zabudowanych obiektami Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, Przychodni nr 2 w Kolbuszowej Dolnej, nieruchomości zabudowanych budynkami Ośrodków Zdrowia położonych w Widełce, Przedborzu, Lipnicy, Wilczej Woli, Niwiskach, Raniżowie, Woli Raniżowskiej, Ostrowach Tuszowskich i Cmolasie, a także nabytej (w 2008 r.) na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego od Województwa Podkarpackiego - nieruchomości położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 59 A zabudowanej budynkiem biurowym, stanowiącym siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo