Dziś jest: Środa, 12.6.2024 16:31

Kolbuszowa

 

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego


Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego działa na podstawie następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 ze zmianami); ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21,poz.124 ze zmianami); ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,poz.1014 ze zmianami); uchwała Nr XIX/110/2000 rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej.

Przedmiotem działalności Biura jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i kadrowej na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu: Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno -Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
 
Zadaniem Biura jest:
1. w zakresie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wymienionych jednostek:
- opracowywanie, w uzgodnieniu z dyrektorami tych jednostek, szczegółowych projektów planów finansowych i rzeczowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Powiatu,
- sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji planów finansowych i rzeczowych,
- przeprowadzanie operacji bankowych związanych z realizacją planów finansowych jednostek objętych obsługą,
- prowadzenie rachunkowości w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
- prowadzenie urządzeń księgowych,
- prowadzenie gospodarki kasowej,
- sporządzania list płac pracowników poszczególnych jednostek oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
- czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej,
- obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników obsługiwanych jednostek.
 
2. w zakresie spraw związanych z obsługą kadrową jednostek:
- prowadzenie akt osobowych pracowników obsługiwanych jednostek,
- przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorem jednostki dokumentów pracowników związanych ze stosunkiem pracy, tj. w szczególności umów o prace,
- przygotowywanie Świadectw pracy oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
- przygotowywanie wniosków do ZUS w związku z przejściem pracowników obsługiwanych jednostek na emeryturę lub rentę,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych, dotyczących zatrudnienia i funduszu płac.
 
3. w zakresie prowadzenia remontów jednostek:
- prowadzenie, w porozumieniu z Zarządem Powiatu i dyrektorami jednostek, spraw z zakresu planowania remontów jednostek objętych obsługą,
- poszukiwanie pozabudżetowych środków finansowych na remonty w jednostkach objętych obsługą,
- przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi na zakup usług remontowych,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji planowanych zadań remontowych dla potrzeb własnych i Zarządu Powiatu. 
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
 
Sprawy z zakresu działania Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej przyjmowane są w siedzibie działania Biura:
- w poniedziałek od 8:00 do 16:00
- od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 12 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo